Hey, this photo is © Danail Nikolov

Аби моята малка дъщеря !

Няма да намерите по-красиви, по-искрящи, по-чисти и истински очи от детските. Всяка тяхна сълза ни …

Аби моята малка дъщеря !
November 19, 2014 13 Uncategorized